ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι     Π Ο Υ    Δ Ι Α Τ Ε Λ Ε Σ Α Ν    
Σ Τ Ο    Β Α Λ Τ Ι Ν Ο

Από τις αναβυθίσεις μας στα βιβλία των πρακτικών συνεδριάσεων της κοινότητας Βαλτινού και του Δήμου Καλλιδένδρου προκύπτουν οι παρακάτω πρόεδροι και Δήμαρχοι, που διατέλεσαν από το 1930 έως σήμερα, στα Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια του Βαλτινού.Το έτος 1930 Πρόεδρος:
Σταμούλης Κωνσταντίνος

---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1932 Πρόεδρος:
Καραθανάσης Ευθύμιος

---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1933 - 1937 Πρόεδρος:
Καραθανάσης Δημήτριος
---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1935 Πρόεδρος:
Βότσιος Βασίλειος


---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1940 - 1949 - 1951 - 1954
Πρόεδρος: Κολοβελώνης Αθανάσιος

---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1943 Πρόεδρος:
Κωσταρέλος Ευάγγελος
---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1945 Πρόεδρος:
Βότσιος Γεώργιος

---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1952 Πρόεδρος:
Πέτρου Δημήτριος


---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1955 - 1956 Πρόεδρος:
Τσιγάρας Κωνσταντίνος


---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1957 Πρόεδρος:
Καραθανάσης Κωνσταντίνος

---------------------------------------------------------------------Το έτος 1959 Πρόεδρος:
Τζίμας Νικόλαος
---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1963 Πρόεδρος:
Σταμούλης Στέφανος


---------------------------------------------------------------------

Το έτος 1964 Πρόεδρος:
Πατήλας Χρήστος


---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1967 Πρόεδρος:
Βότσιος Αθανάσιος


---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1968 - 1969 Πρόεδρος:
Ψύχος Κωνσταντίνος


---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1975 - 1979 Πρόεδρος:
Καραθανάσης Δημήτριος


----------------------------------------------------------------------


Το έτος 1983 Πρόεδρος:
Μπαρούτας Βασίλειος


---------------------------------------------------------------------


Το έτος 1987 Πρόεδρος:
Στάθης Αθανάσιος


---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1991 - 1995 Πρόεδρος:
Σταμούλης Δημήτριος


---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 1999 - 2002 Δήμαρχος:
Τσιγάρας Δημήτριος

---------------------------------------------------------------------


Τα έτη 2002 - 2006 Δήμαρχος:
Καμπλιώνης Κωνσταντίνος

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΑΛΛΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Γραμματείς που διατέλεσαν στην κοινότητα Βαλτινού

1930 - 1935 Αθάνατος Γεώργιος του Νικ.

1935 - 1940 Αθάνατος Δημήτριος του Νικ.

1940 - 1969 Ψύχος Δημήτριος του Ιωάν.

1940 - 1969 (Μπουρλιάγκας)

1969 - 1976 Ψύχου Ανδρονίκη του Δημ.

1976 - 2008 Τζάνη - Καρανίκα Γεωργία του Δημ.

---------------------------------------------------------------------

Κλητήρες που διατέλεσαν στην κοινότητα Βαλτινού
1930 - 1937 Βότσιος Νικόλαος

1937 - 1940 Ψύχος Στέφανος

1940 - 1941 Κουφοχρήστος Ιωάννης

1941 - 1950 Δεν υπήρχε κανένας.

1950 - 19 Σταυρέκας Βασίλειος

Σταυρέκας Σταύρος

---------------------------------------------------------------------

Ληξίαρχοι διατέλεσαν :

1937 Ψύχος Δημήτριος

---------------------------------------------------------------------

Κοινοτικοί εισπράκτορες διατέλεσαν :
1937 Ψύχος Δημήτριος

---------------------------------------------------------------------

Λογιστής ταμείου Τρικάλων - Διαχειριστής :

1933 Ανδρεόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου